ADR / RID – poradenství a školení
Nad Statkem 177, 149 00 Praha 4
Po-Pá 08:00 - 16:00

Objednávka

ONLINE OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ ADR  |  SEZNAM TERMÍNŮ ŠKOLENÍ ADR VČ. CENÍKU (PDF)

online kalendáře s termíny školení (připojení Google kalendáře): ICAL (Google kalendář), zobrazení kalendáře s termíny školení: html

Seznam termínů školení 2019:

Praha

Zlín

Kostelec n. O.

Jihlava

Litvínov

Olomouc

25.01.-27.01.

04.01.-06.01.

11.01.-13.01.

11.01.-13.01.

08.02.-10.02.

25.01.-27.01.

22.02.-24.02.

01.02.-03.02.

22.02.-24.02.

08.03.-10.03.

22.03.-24.03.

15.03.-17.03.

29.03.-31.03.

01.03.-03.03.

22.03.-24.03.

10.05.-12.05.

17.05.-19.05.

24.05.-26.05.

26.04.-28.04.

29.03.-31.03.

10.05.-12.05.

06.09.-08.09.

06.09.-08.09.

13.09.-15.09.

31.05.-02.06.

03.05.-05.05.

21.06.-23.06.

08.11.-10.11.

08.11.-10.11.

15.11.-17.11.

28.06.-30.06.

07.06.-09.06.

13.09.-15.09.

Liberec

26.07.-28.07.

05.07.-07.07.

01.11.-03.11.

08.02.-10.02.

23.08.-25.08.

02.08.-04.08.

06.12.-08.12.

12.04.-14.04.

20.09.-22.09.

30.08.-01.09.

14.06.-16.06.

18.10.-20.10.

04.10.-06.10.

27.09.-29.09.

22.11.-24.11.

01.11.-03.11.

15.11.-17.11.

27.12.-29.12.

29.11.-01.12.

img_divider

Akreditované školení řidičů ADR

je poskytováno na základě pověření dle odstavce 5 §22 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Druhy kurzů jsou následující:

I. základní kurz pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny atd.), třídy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

II. nástavbový kurz pro cisternová vozidla (nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3 000 litrů)

III. specializační kurz:

 • pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 přepravované v cisternách
 • pro výbušné látky a předměty třídy 1
 • pro radioaktivní látky třídy 7 přeprava v kusech

IV. obnovovací kurz po pěti letech
Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalost předpisů upravujících dopravu nebezpečných věcí a  základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí;
 • základní znalost značení obalů a kusů;
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu;
 • znalost značení dopravních jednotek a kontejnerů oranžovými tabulkami a velkými bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech podle ADR;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné věci v cisternách, pak musí absolvovat další nástavbový a speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat nebezpečné věci třídy 1 (výbušné látky a předměty) nebo nebezpečné věci třídy 7 (radioaktivní látky), musí v obou případech absolvovat další minimálně osmihodinový speciální kurz.

V posledním roce platnosti osvědčení o školení řidičů ADR, musí řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz k prodloužení platnosti osvědčení.

Ceny kurzů platné od 1. února 2013 (ceny uvedeny bez DPH)

typ kurzu cena cena pro společnosti, kde funkci bezpečnostního poradce ADR
vykonává M KONZULT s.r.o.
základní kurz (pro přepravu v kusech) 3 388 Kč 2 397 Kč
obnova základního kurzu po pěti letech 2 149 Kč 1 529 Kč
specializační kurz pro cisternová vozidla 1 405 Kč 1 240 Kč
cena za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech 579 Kč 372 Kč
obnova základního kurzu a cisteren po pěti letech 3 140 Kč 2 231 Kč
specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 2 479 Kč 1 901 Kč
specializační kurz pro přepravu radioaktivních látek třídy 7 2 479 Kč 1 901 Kč

Příklady výpočtu ceny za školení:

 • základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):
  • 3 388,- Kč + 1 405,- Kč + 579,- Kč = 5 372,- Kč bez DPH.
 • cena pro klienty bezpečnostního poradce ADR na základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):
  • 2 397,- Kč + 1 240,- Kč + 372,- Kč = 4 008,- Kč bez DPH.

Slevy

Stálí klienti mají individuální slevy z ceny základního kurzu a z ceny obnovy základního kurzu.

Pokud je přihlášeno více řidičů v rámci jedné objednávky, jsou slevy z ceny základního kurzu a obnovy základního kurzu následující:

 • minimálně 2 přihlášení řidiči: sleva 10%
 • minimálně 5 přihlášených řidičů: sleva 15%

Pokud řidič u zkoušky neuspěje, musí vykonat opakovanou zkoušku. Tato opakovaná zkouška není nijak zpoplatněna, a to ani v případě, pokud si řidič bude chtít zopakovat celý kurz (např. v rozsahu od pátku do neděle).

img_divider

Nevyznáte se v ADR, RID a potřebujete poradit?