ADR / RID – poradenství a školení
Nad Statkem 177, 149 00 Praha 4
Po-Pá 08:00 - 16:00

Objednávka

ONLINE OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ ADR

SEZNAM TERMÍNŮ ŠKOLENÍ ADR VČ. CENÍKU (PDF)

online kalendáře s termíny školení (připojení Google kalendáře): ICAL (Google kalendář), html

img_divider

Akreditované školení řidičů ADR

je poskytováno na základě pověření dle odstavce 5 §22 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Druhy kurzů jsou následující:

I. základní pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny atd.), třídy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

II. nástavbový na cisternová vozidla nebo vozidla přepravující cisterny (nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3 000 litrů)

III. specializační kurz:

 • pro výbušné látky a předměty třídy 1 (pro typ školení I) přeprava v kusech
 • pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (pro typ II) přepravované v cisterně
 • pro radioaktivní látky třídy 7 (pro typ I nebo II) přeprava v kusech i v cisterně

IV. obnovovací kurz po pěti letech
Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci  jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalost předpisů upravujících dopravu nebezpečných věcí a  základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a  znalost značení nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí;
 • základní znalost značení obalů a kusů;
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu;
 • znalost značení vozidel a kontejnerů oranžovými tabulkami a velkými bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech pro řidiče pro případ nehody nebo mimořádné události;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné látky v cisternách, pak musí absolvovat další nástavbový a speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat látky a předměty třídy 1 nebo radioaktivní látky třídy 7, musí v obou případech absolvovat minimálně osmihodinový speciální kurz.

V posledním roce platnosti tzv. průkazu ADR by měl řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz.

Ceny kurzů platné od 1. února 2013 (ceny uvedeny bez DPH)

typ kurzu cena cena pro společnosti, kde funkci bezpečnostního poradce ADR
vykonává M KONZULT s.r.o.
základní kurz (pro přepravu v kusech) 3 388 Kč 2 397 Kč
obnova základního kurzu po pěti letech 2 149 Kč 1 529 Kč
specializační kurz pro cisternová vozidla 1 405 Kč 1 240 Kč
cena za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech 579 Kč 372 Kč
obnova základního kurzu a cisteren po pěti letech 3 140 Kč 2 231 Kč
specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 2 479 Kč 1 901 Kč
specializační kurz pro přepravu radioaktivních látek třídy 7 2 479 Kč 1 901 Kč

 

Příklady výpočtu ceny za školení:

 • základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):
  • 3 388,- Kč + 1 405,- Kč + 579,- Kč = 5 372,- Kč bez DPH.
 • cena pro klienty bezpečnostního poradce ADR na základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):
  • 2 397,- Kč + 1 240,- Kč + 372,- Kč = 4 008,- Kč bez DPH.

Slevy

Stálí klienti mají slevy z ceny základního kurzu a z ceny obnovy základního kurzu.

Pokud je přihlášeno více řidičů v rámci jedné objednávky, jsou slevy z ceny základního kurzu a obnovy základního kurzu následující:

 • minimálně 2 přihlášení řidiči: sleva 10%
 • minimálně 5 přihlášených řidičů: sleva 15%

Pokud řidič u zkoušky neuspěje, musí vykonat opakovanou zkoušku. Tato opakovaná zkouška není nijak zpoplatněna, a to ani v případě, pokud si řidič bude chtít zopakovat celý kurz (např. v rozsahu od pátku do neděle).

img_divider

Nevyznáte se v ADR, RID a potřebujete poradit?