Rádi bychom Vás informovali o úpravě cen za školení řidičů ADR a osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle 1.3 ADR/RID, kterou zavádíme od 3.9.2019.

Dosud jsme se snažili udržet ceny platné od 1.2.2013 současně s neměnnými měsíčními cenami za činnost externího bezpečnostního poradce ADR. Růst nákladů a inflaci jsme pokrývali z jiných zdrojů a ceny za školení jsme nenavyšovali. Tento postup již bohužel není možný, pokud chceme i nadále udržet kvalitu námi pořádaných školení a zejména jejich úspěšnost při zkouškách. S ohledem na objektivní ekonomické podmínky na trhu, jsme nuceni zveřejnit nový ceník za veřejná školení ADR, který je dostupný zde.
Tak i nadále můžete od nás očekávat kvalitní úroveň školení ADR, na kterou jste dosud zvyklí.

S pozdravem
Ing. Pavel Konečný
jednatel M KONZULT s.r.o.