Byla zveřejněna ADR 2019 ve slovenském jazyce s vyznačenými změnami. Text dostupný zde: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-ceste-462/adr-2019