Ve dnech 9.11. až 11.11. 2018 proběhne v Českých Budějovicích školení řidičů ADR (dle 8.2 ADR) a školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí (dle 1.3 ADR). Na školení se lze přihlásit zde.