Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. uvolnilo metodiku, která slouží kontrolním orgánům při kontrolách přeprav nebezpečných věcí dle ADR a dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě. Obě metodiky jsou dostupné zde.